Jak se do poradny objednat

  Požádat o odbornou pomoc při řešení obtíží svého dítěte mohou zákonní zástupci. O poskytnutí služby může požádat i zletilý. Není potřeba žádného doporučení. Poradenské služby jsou poskytovány zdarma. V poradně jsou služby zajišťovány objednávkovým systémem. Možnost objednání je formou telefonickou (telef. čísla v sekci Kontakty) či přes mailovou adresu na jednotlivé pracovnice (oddíl Kontakty).
K návštěvě poradny může dát podnět i škola po předchozím projednání s rodiči a s jejich souhlasem.

Pro objednání do poradny můžete využít také náš online formulář


  Veškeré údaje, které při návštěvě poradny sdělíte, jsou všemi pracovníky poradny považovány za přísně důvěrné. Žádné informace nebudou bez Vašeho souhlasu nikomu poskytnuty.