Doporučená literatura


Kniha: Hyperaktivní a nepozorné dítě
(Podněty k práci s dětmi s ADHD pro rodiče a učitele)
Autor: Miroslava Altmanová
Nakladatelství: Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2010

Kniha: Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte
Autor: Zdeněk Matějček
Nakladatelství: Grada, 2004

Kniha: Po dobrém nebo po zlém?
Autor: Zdeněk Matějček
Nakladatelství: PORTÁL, 2006

Kniha: Krizové situace v rodině očima dítěte
Autor: Zdeněk Matějček, Zdeněk Dytrych
Nakladatelství: Grada, 2002

Kniha: Co, kdy a jak ve výchově dětí
Autor: Zdeněk Matějček
Nakladatelství: PORTÁL, 2002

Kniha: Co děti nejvíc potřebují
Autor: Zdeněk Matějček
Nakladatelství: PORTÁL, 2007

Kniha: Ze zkušeností dětského psychologa
Autor: Václav Mertin
Nakladatelství: Scientia, 2004

Kniha: Poruchy učení
Specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností
Autor: Olga Zelinková
Nakladatelství: PORTÁL, 2004

Kniha: Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a SŠ
Autor: Zdena Michalová
materiál určený učitelům a rodičům dětí s dyslexií, dysgrafií, dysortografií
Nakladatelství: Tobiáš, 2004

Kniha: Specifické poruchy učení na 2. stupni ZŠ
Autor: Drahomíra Jucovičová
Nakladatelství: D&H, 2001

Kniha: Dyslexie

Autor: Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková
Nakladatelství: D&H, 2004

Kniha: Jak být dobrým rodičem -- Krůpěje výchovných moudrostí
Autor: Jiřina Prekopová
Nakladatelství: Grada, 2001

Kniha: Děti s odkladem školní docházky
Autor: Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová

Nakladatelství: D&H, 1997

Kniha: Čáry máry I.-IV.
Pracovní sešit pro rozvoj grafomotoriky
Autor: Zdena Michalová
Nakladatelství: Portál 2002

Šimonovy pracovní listy 1-10
Soubor pracovních listů pro rozvoj různých dovedností pro předškolní děti.
Autor: Markéta Mlčochová
Nakladatelství: PORTÁL, 1999

Kniha: Jak řešit problémy dětí se školou
Autor: M.Martin, C.Waltmanová-Greenwoodová
Nakladatelství: PORTÁL, 1997

Kniha: Pro jaké povolání se hodím?
Autor: Antonín Mezera
Nakladatelství: COMPUTER PRESS, 2002


Kniha: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení
Autor: Věra Pokorná
Nakladatelství: PORTÁL, 2002

Kniha: Čítanka pro dyslektiky I.-IV.
Autor: Hana Treuová
Nakladatelství: TOBIÁŠ, 1997Brožury:

Informace o gymnáziích v Praze a okolí
Informace o středních školách - Praha a vybrané školy České republiky, 1.
díl (SOŠ)
Informace o středních školách - Praha a vybrané školy České republiky, 2.
díl (SOU)

- tyto brožury lze zakoupit:
Pražská pedagogicko-psychologická poradna, Ohradní 20, Praha 4
(po - čt 9 - 16.30 hod., pá 9 - 15 hod.)
Knihkupectví Černá Labuť, Na Poříčí 25, Praha 1
Centrum učebnic, Ostrovní 30, Praha 1
LUXOR, Václavské nám., Praha 1
PORTÁL - Knihkupectví, Jindřišská 30, Praha 1
Prodejna učebnic, Korunní 87, Praha 3
Knihkupectví PROSPEKTRUM, Nákupní centrum HSP, Budějovické náměstí, Praha 4
Nový Smíchov Anděl, Praha 5
Knihkupectví učebnic Metro - Dejvická, vestibul stanice metra, Praha 6