Metodik prevence - aktuality

Aktuální termíny pro supervizní setkání, konaných v PPP Praha 11, Kupeckého ve školním roce budou probíhat na základě individuálně dohodnutých termínů s Hellen Holečkovou, metodičkou prevence. Domluvení termínu supervizního setkání možno: mailem: holeckova@ppp11a12.cz , telefonicky : 777 227 031