Mimořádné opatření proti šíření koronaviru

Vážení klienti,
od 16. 3. 2020 poradna na základě mimořádných opatření vlády a z preventivních důvodů
do odvolání ruší poradenské služby s přímým kontaktem s klienty.

Při návratu do běžného provozu budeme nabízet náhradní termíny.

Možnost kontaktů, pro potřeby krizové intervence od 8 – 12 hod. :
ppppraha11@seznam.cz, info@ppp-modrany.cz telefony: Kupeckého 272 918 682; mobil 702 122 787
Modřany: 241 774 672; mobil 777 143 006

V Praze dne: 16. 3. 2020 PhDr. Václava Nováková
Ředitelka PPP pro Prahu 11a12