Praha 12 - nabídka pro rodiče

RODINNÁ TERAPIE
Při řešení problémů a potíží, jež jsou vyvolány nebo ovlivněny psychikou jedince, ale i vztahy a
komunikací uvnitř rodiny, nabízíme pomoc rodině jako celku. Se všemi členy rodiny (společně i
odděleně) pracují dva psychologové během několika jednohodinových setkání.

BESEDY
Školní zralost a připravenost na školu (pro rodiče předškoláků)