Kontakty

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA pro Prahu 11 a 12

pracoviště Praha 11 (ředitelství), Kupeckého 576/17, Praha 4 - Háje
IČO: 48135054
tel. 272 942 004, 272 918 682

PRACOVNÍCI PPP Praha 11

PhDr. Václava Nováková, e-mail: novakova@ppp11a12.cz, psycholog, ředitelka poradny
Mgr. Eva Emrys, e-mail: emrys@ppp11a12.cz, psycholog
PaedDr. Jana Lípová, e-mail: lipova@ppp11a12.cz, speciální pedagog
Mgr. Jaroslava Budíková, e-mail: budikova@ppp11a12.cz, speciální pedagog
Mgr. Markéta Jiránková, e-mail: jirankova@ppp11a12.cz, speciální pedagog
Mgr. Kristina Konečná, e-mail: konecna@ppp11a12.cz, speciální pedagog
Mgr. Tereza Ryšánková, e-mail: rysankova@ppp11a12.cz, psycholog
Mgr. Helena Sklenářová, e-mail: sklenarova@ppp11a12.cz, psycholog
Mgr. Lenka Stehlíková, e-mail: stehlikova@ppp11a12.cz, psycholog
Pavlína Neradová, e-mail: neradova@ppp11a12.cz, sociální pracovnice
Jana Smolíková, e-mail: smolikova@ppp11a12.cz, sociální pracovnice
Helena Holečková, e-mail: holeckova@ppp11a12.cz, metodik prevence