Školy spadající pod Prahu 11

Jméno pracovníka Mateřské školy Základní školy Střední školy

Mgr. Draberová Jana, psycholog

 

 

Hroncova 1882

Detaš.Campanus

Vejvanovského 1610

Konstantinova 1480

Křejpského 1503

Hrabákova 200

Šeberov

Detaš.Hrnčíře

Campanus, Jírovcovo nám. 1782

Mikulova 1594

Montessori

Pošepného nám.2022

Šeberov

MICHAEL

EDUSO

Stříbrského 2139

Mgr. Eva EMRYS, psycholog

Janouchova 671

Detaš.Modletická

Detaš.K Milíčovu

Sulanského 693

Stachova 518

V Benátkách 1751

Chodov 57

K Milíčovu 674

Schulhoffova

Chodov 57

Kupeckého 576

Educanet

Podnikatelská akademie

Gymnázium Opatov

EDUCAnet

Gymnázium Terrerova GEVO

Mgr. RYŠÁNKOVÁ Tereza,
psycholog

 

Jažlovická 2119

Detaš.Ke Kateřinkám

Madolinka 1402

Vodnická Pha-Újezd

Formanská - Újezd

A. Drabíkové 536

Detaš.Mendelova

Ke Kateřinkám 1400

Waldorfská Křejpského

ZŠ Mendelova 550

ZŠ KLÍČEK, Donovalská 1863

ZŠ Formanská

SŠ Waldorfská, Křejpského 1501

Waldorfské lyceum, Křejpského

 

PhDr. NOVÁKOVÁ Václava,
psycholog
 

Markušova 1556

Detaš.Dubnova

Mírového hnutí

Detaš.Donovalská

Blatenská

Detaš.Babákova

Detaš.Pošepného

ZŠ Donovalská 1668

Květnového vítězství 1554

Můj projekt

SCIO škola Pošepného
 

 

PaedDr. LÍPOVÁ Jana,
speciální pedagog
 

Hroncova

Detaš.Campanus

Vejvanovského

Konstantinova

Křejpského

Hrabákova

Markušova

Detaš.Dubnova

Campanus

Mikulova

Montessori

Pošepného

 

Gymnázium GEVO

Budíková Jaroslava,
speciální pedagog
 

Šeberov

Detaš.Hrnčíře

V Benátkách

Chodov 57

Jažlovická

Detaš.Ke Kateřinkám

Madolinka

Chodov 57

Kupeckého

Šeberov

Můj Projekt

Ke Kateřinkám

Waldorfská
 

Waldorfská

Waldorfské Lyceum

Jiránková Markéta,
speciální pedagog
 

Vodnická

Formanská

Janouchova

Detaš.Modletická

Detaš.K Milíčovu

Sulanského

Stachova

K Milíčovu

Květ.vítězství 1554

Schulhoffova

Klíček

SCIO škola

Educanet

Formanská
 

Educanet

Podnikatelská akademie

Gymnázium Opatov

Michael

Konečná Kristina,
speciální pedagog
 

Mír. Hnutí

Detaš.Donovalská

Blatenská

Detaš.Babákova

Detaš.Pošepného

A.Drabíkové

Detaš.Mendelova

ZŠ Donovalská 1668

Mendelova

 

EDUSO

Stříbrského